ΗΠΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Οι ηπατοπάθειες στην κύηση μπορεί να οφείλονται είτε σε καταστάσεις οφειλόμενες στη κύηση, είτε σε νοσήματα που τυχαίνουν κατά τη διάρκεια της κύησης είτε σε ήδη υπάρχοντα ηπατικά νοσήματα που επιδεινώνονται ή ενεργοποιούνται στη κύηση. Ηπατοπάθειες που εκδηλώνονται αποκλειστικά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 1ο τρίμηνο : Υπερεμεσία της κύησης η οποία εκδηλώνεται με ακατάσχετους εμέτους … Continue reading «ΗΠΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ»